Skriv ut denne siden

Gaver

Bibelen oppfordrer oss til å gi av det vi har fått. «Det er saligere å gi enn å få» sier Jesus til oss i Bergprekenen. Det viser til en grunnleggende forståelse av at givertjeneste sier noe om vårt forhold til Gud. En del av det å bli mer og mer lik Jesus handler faktisk også om å stadig få en større forståelse for hvordan ting henger sammen mellom hva som er vårt, og hva som er Hans. Et hjerte som gir generøst er noe som kan utvikle seg i møte med Gud selv.

I Misjonssalen Ålesund kan du gi på følgende måter

1) Kollekt på møtene våre, enten med kontanter, kort eller vipps
2) Enkeltgave til vår konto/vipps
3) Fast givertjeneste