Nyheter

Siste nyheter fra Misjonssalen Ålesund

04. februar 2019

Givermåned

«Det er saligere å gi enn å få» sier Jesus til oss i Bergprekenen. Noe som viser til en grunnleggende forståelse av at givertjeneste sier noe om vårt forhold til Gud. En del av det å bli mer og mer lik Jesus handler faktisk også om å stadig få en større forståelse for hvordan ting henger sammen mellom hva som er vårt, og hva som er Hans. Et hjerte som gir generøst er noe som kan utvikle seg i møte med Gud selv. 

 

Årlig tradisjon

Hvert år har vi en måned i Misjonssalen der vi har ekstra fokus på Fast Givertjeneste i Misjonssalen. Vi gjør dette både fordi vi ønsker å hjelpe mennesker til en regelmessig og planmessig givertjeneste, og vi gjør dette fordi økte faste gaver er en veldig sikkerhet for driften av menigheten. 

Vi håper flest mulig vil gjøre en av to ting. 

  1. Bli fast giver. Vi har en ordning i Misjonssalen som heter Ålesund-ordningen. Den går ut på at 40 % av beløpet man gir går tilbake til Misjonssalen og er med på å betale de løpende kostnadene i menigheten. 60 % av beløpet går til hovedkontoret til NLM. Lønningene i Misjonssalen blir tatt av disse 60 %, men resten av beløpet går til arbeidet nasjonalt og internasjonalt. 

Den enkleste måten å gjøre dette på er å fylle ut et skjema vi har liggende på informasjonsbordet bakerst i Misjonssalen. Putte det i en ferdig frankert konvolutt og putten den i den røde postkassen på andre siden av parkeringsplassen. Det er også mulig å fylle ut skjema på nlm.no sine sider, men da må du huske å krysse av for «forsamlingsordning» og skrive inn NLM Ålesund Misjonsforsamling. Benytter du deg av denne ordningen vil første faktura komme på papir hjem til deg. Etter at du har betalt denne vil det begynne å trekkes automatisk. 

  1. Øke beløpet som blir trukket. Inne på «min side» til NLM kan man enkelt endre beløpet. Man går inn på «mine giveravtaler» og trykker på «endre beløpet.» Dette kan du også få hjelp til å gjøre på info-bordet etter God Søndag. 

Målsetning

Vi har et stort ønske om å styrke staben i Misjonssalen. Vi trenger mer ressurser som tar seg av arbeidet blant ungdom. Vi trenger også noe mer hjelp til administrasjon. Hvis vi klare å vise regionen av NLM at vi stadig øker bidraget står vi sterkere når vi skal søke om mer stilling. Vi er derfor frimodig og håper på at vi også dette året klarer å øke beløpet vesentlig. Vi har en målsetning om å øke forventet årlig beløp med 250.000,- I løp av givermåneden i 2018 passerte vi 300.000,- vi tror derfor at årets målsetning er innenfor rekkevidde, og den første uka klarte vi over 10 %, noe som er en god start. 

Takk

Vi vil rette en stor takk til nåværende og fremtidige givere. Vi er imponert og takknemlig for den givergleden vi ser. 

Sist redigert mandag, 04 februar 2019 09:02

NLM Ålesund Misjonsforsamling

Myrabakken næringssenter

Spjelkavikvegen 132

6010 Ålesund

misjonssalen@misjonssalen.net

Kontonummer: 3910 24 49154

 

 

NLM 1 RGB1

Dagens bibelord