Skriv ut denne siden
Våren 2018
05. januar 2018

Våren 2018

Søndager er gode. God Søndag har blitt et uttrykk som gir meg gode assosiasjoner. Jeg gleder meg til å treffe mennesker jeg er glad i. Jeg gleder meg over at vi får være sammen som familie. Jeg gleder meg over at vi kan få synge og tilbe sammen. Det at så mange mennesker søndag etter søndag kan få et møte med Gud, lære mer om Han, og bli mer glad i Ham er rett og slett stort.

Men mellom disse festdagene, som søndagene er, så er det en del andre dager. De fleste dager er hverdager. Hvordan står det til da? Er vi mer kristne på en søndag enn vi er på en onsdag? Sliter vi litt med rollekonflikter der vi viser et ansikt på søndag, og et annet de fleste andre dager?

Når vi har valgt Jesus som Herre i livet så ønsker han å være det alle dager. Han ønsker å få være den som gir oss kraft og næring til et liv tettest mulig han hver eneste dag. Samtidig så ser vi at når Bibelen skal løfte frem helter så er det ikke personer som var noen perfekte disipler, men det var noen som hadde et helhjertet ønske om å få dette til selv om det kunne gå på trynet inn i mellom.

De søndagene jeg skal tale denne våren, pluss et par til, skal vi ha to tema. De første 4 gangene blir temaet Hverdag. Vi skal da snakke om forskjellige sider med en hverdag som kristen. Etter dette skal vi se på Gud i Det gamle testamentet. Kanskje du kjenner deg igjen i en av de 150 salmene? En salme som kan si både noe om deg, og om Gud?

Jeg gleder meg derfor stort til søndagene denne våren. Og jeg har en stor bønn om at vi også dette semesteret skal komme tettere på Gud, og ta i mot hans kraft til å leve ut det livet han har gitt oss.

Godt nytt år!

PS: Forslag til lesestoff denne våren: Den Bibelen Jesus leste av Philip Yancey

Sist redigert søndag, 07 januar 2018 22:38