Skriv ut denne siden
På øverste hylle
04. august 2020

På øverste hylle

Misjonssalen lyste ut et vikariat som barne- og familiemedarbeider i vår. Dette er en stilling som vi har hatt siden 2015. Silje Tunheim er fast ansatt i stillingen, men ønsket forlenget permisjon. Cathrine Behrentz har hatt denne stillingen i snart to år, men gikk nå tilbake til å være lærer. Vi har derfor vært spent på hvem som kunne ta denne stillingen i det året som nå kommer. Ville vi fortsette å ha så dyktige folk som vi har vært heldige å ha så langt?

 

Vi er derfor veldig glade for å kunne meddele at stillingen nå blir delt mellom Hilde Namsvatn Lillebø og Monica Volle, i henholdsvis 30 % på Hilde og 20 % på Monica. Hilde kommer til å ta seg av den administrative biten, mens Monica tar seg av mye av formidlingen. Styret synes dette er en glimrende løsning, og er veldig glade for at de har takket ja til denne utfordringen. 

Både Hilde og Monica sitter i styret i Misjonssalen, og dette har selvsagt blitt diskutert. Styret har kommet frem til at dette er en god løsning for ett år. Hilde vil fratre nestledervervet i denne perioden.

Misjonssalen kan derfor se frem til dyktige folk i barne- og familiearbeidet også kommende år. Vi fortsetter altså å hente medarbeidere fra øverste hylle!

Sist redigert tirsdag, 04 august 2020 12:55